تبلیغات
حوزه علمیه صاحب الزّمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهرستان لنگرود - درگذشت طلبه بسیجی ، حامد عاطفی ، مراسم های بزرگداشت